Izdelava 2D načrtov, 3D modelov in renderjev

Ponujamo celovit paket storitev – od izdelave načrta, 3D modelov in renderjev

Izdelava 2D načrtov

2D načrt je naosnovnejše orodje pri načrtovanju novih ali pa že obstoječih proizvodov oziroma objektov. Naši načrti so izdelani po tehničnih pravilih.
2D načrt je naosnovnejše orodje pri načrtovanju novih ali pa že obstoječih proizvodov oziroma objektov. Naši načrti so izdelani po tehničnih pravilih.

Izdelava 3D modelov

Izris v 3D tehniki ima veliko prednosti. Pomaga nam pri predstavi, ponuja možnost 3D tiska, nenazadnje pa je nepogrešljiv pripomoček pri izdelavi najrazličnejših orodij.
Izris v 3D tehniki ima veliko prednosti. Pomaga nam pri predstavi, ponuja možnost 3D tiska, nenazadnje pa je nepogrešljiv pripomoček pri izdelavi najrazličnejših orodij.

Izdelava renderjev

Izdelava računalniških slik oziroma t.i. renderjev je učinkovita metoda prikaza ponudbe sodobnih uspešnih podjetij.
Izdelava računalniških slik oziroma t.i. renderjev je učinkovita metoda prikaza ponudbe sodobnih uspešnih podjetij.